Erhverv 2018-04-15T16:30:37+00:00

Erhvervssikring

Sikring af erhverv kan være mere omstændigt end i den private sektor, da det ofte er forbundet med bestemte krav fra forsikringselskaberne.
Hvis i har et forsikringskrav vil kravet være defineret af et sikringniveau fra 10 til 60
Sikringsnivaeuet bestemmer således minimumskravet til det sikringsudstyr der skal anvendes